کمیته اطلاع رسانی و روابط عمومیNA شهرستان دلیجان تلفن تماس 09189661913 پاسخگویی همه زمان
 
 

امیدوارم لحظات خوبی در این وب سایت داشته باشید .....

عاقبت مصرف مواد : زندان - تیمارستان یا مرگ
نویسنده : اطلاع رسان تاریخ : یکشنبه بیست و سوم تیر 1392

 انجمن معتادان گمنام    Narcotics Anonymous

  انجمن معتادان گمنام

منبعي در خدمت اجتماع

 

 

  كميته اطلاع‌رساني و روابط عمومي  NA دلیجان


  شماره تماس روابط عمومي انجمن معتادان گمنام دلیجان

09189661913
 
انجمن معتادان گمنام چیست
نویسنده : اطلاع رسان تاریخ : سه شنبه هجدهم تیر 1392

انجمن معتادان گمنام چيست؟

معتادان گمنام يك انجمن غيرانتفاعي از زنان و مرداني است كه مصرف مواد مخدر مشكل اصلي زندگي‌شان بوده است. ما معتاداني هستيم در حال بهبودي و اكنون به طور مرتب گردهم مي‌آييم تا به كمك هم پاكي خود را حفظ كنيم. تمركز بهبودي در  NAبر روي مشكل اعتياد است نه يك ماده خاص.  اين برنامه ، يك برنامه پرهيز كامل از هرگونه ماده مخدر است و مركب از اصولي است كه بسيار ساده بيان شده‌اند و ما مي‌توانيم آنها را در زندگي روزمره خود بكار بنديم. نكته بسيار مهم اين برنامه عملي بودن آن است. قبل از پيوستن به معتادان گمنام، امكان بهبودي براي ما وجود نداشت اين برنامه مي‌تواند كاري را براي ما انجام دهد كه خود قادر به انجامش نيستيم، ما جزيي از گروه شديم و فهميديم كه مي‌توانيم بهبودي پيدا كنيم. در معتادان گمنام هيچ شرط و شروطي وجود ندارد و عضويت مجاني است. تمايل ، تنها لازمه عضويت است. هر معتادي بدون در نظر گرفتن نوع ماده مخدر مصرفي، نژاد، عقايد مذهبي، جنسيت و وضع مالي مي‌تواند به ما بپيوندد. هدف اصلي ما پاك ماندن و رساندن پيام اميد و وعده آزادي به معتاد در حال عذاب مي‌باشد. پيام ما اين است: «يك معتاد، هر معتادي مي‌تواند از مصرف مواد مخدر دست بردارد، ميل به مصرف را از دست بدهد و يك راه تازه‌اي براي زندگي پيدا كند.» ما با هيچ سازمان دولتي، سياسي، مذهبي، انتظامي، قضايي و يا سازمانهاي پزشكي و روان‌پزشكي مرتبط نبوده و تحت نظر نيستيم. ما انجمني خودجوش و متكي به خود هستيم و كمكي از خارج دريافت نمي‌كنيم و هيچ‌گونه بودجه، وقف، وام و هديه‌اي نمي‌پذيريم. ما از طريق كمكهاي داوطلبانه اعضا، متكي به خود هستيم و حتي نمي‌توانيم اجازه دهيم كه اعضاي خودمان هم بيش از سهم منصفانه خود كمك كنند. ما حرفه‌اي نيستيم و در كار سم‌زدايي، ترك فيزيكي دخالت نمي‌كنيم، سرويس مشاوره نداشته و مددكار اجتماعي نيستيم برنامه ما از طريق كمك يك معتاد به معتاد ديگر كه به رايگان و با عشق و سپاسگزاري انجام مي‌شود كار مي‌كند. ما تبليغ نداريم و برنامه ما بر اساس اصل جاذبه كار مي‌كند. جاذبه ما در اين است كه در نوع خود موفق هستيم. 
نویسنده : اطلاع رسان تاریخ : دوشنبه پانزدهم دی 1393
معتاد کیست ؟

اکثر ما برای جواب دادن به این سئوال احتیاج به فکر کردن نداریم و جوابش را خوب می دانیم !

زمانی تمام زندگی و فکر و ذکر ما به نوعی در مواد مخدّر خلاصه شده بود . ما همیشه یا مشغول گرفتن ومصرف کردن آن بودیم و یا به دنبال راه تهیه اش می گشتیم .

ما زندگی می کردیم که مصرف کنیم و مصرف می کردیم که زندگی کنیم .

خیلی ساده ، معتاد ، زن یا مردی است که زندگیش را مواد مخدّر کنترل کند، ما کسانی
هستیم که در چنگال یک بیماری مزمن و پیشرونده گرفتاریم و همیشه عاقبتی چون زندان، تیمارستان و مرگ در انتظارمان است . 
اصل اساس گمنامی
نویسنده : اطلاع رسان تاریخ : یکشنبه بیست و هفتم مهر 1393

اصل اساسي گمنامي باعث مي شود تا معتادان بدون ترس از ممانعت هاي اجتماعي و قانوني ، در جلسات شركت كنند. اين براي معتادي كه قصد دارد براي اولين بار در جلسات شركت كند مساله مهمي است. همچنين ، گمنامي فضاي يكسان و مساوات را در جلسات به وجود آورده و اين اطمينان را ايجاد مي كند كه هيچ فرد يا شرايطي مهمتر از پيام بهبودي كه در قالب مشاركت مطرح مي شود ، نيست.

روش اصلي بهبودي در NA ، باور اين برنامه و ارزش درماني كمك يك معتاد به معتاد ديگر است. اعضاء با حرف زدن در باره تجربيات و بهبودي شان از مصرف مواد مخدر ، در جلسات شركت مي كنند. ساختار جلسات NA غير رسمي است و در مكاني كه توسط گروه اجاره مي شود، برگزار مي گردد و توسط اعضايي كه به نوبت جلسه را باز و بسته مي كنند گردانندگی مي شود. هزينه جلسات NA و ساير خدمات به طور كامل از محل كمك هاي داوطلبانه اعضاي معتاد و فروش نشريات بهبودي تامين مي گردد. كمك هاي مالي از طرف كساني كه عضو نيستند مورد قبول نيست. اكثر جلسات NA ، به طور مرتب و هفتگي در زمان و مكان معيني و معمولاً در اماكن عمومي ، برگزار مي شوند. اساساً دو نوع جلسه وجود دارد:

جلساتي كه براي عموم آزاد است (جلسات باز) و جلساتي كه براي عموم آزاد نبوده و مختص معتادان است (جلسات بسته). جلسات اشكال و فرم هاي متفاوتي دارند: مشاركت، سخنران، سؤالات و جواب، موضوعي و بعضي نيز  تركيبي از اين موارد مي باشند. هدف همه جلسات يكي است: فراهم كردن محيطي امن و مناسب براي بهبودي شخصي.اغلب ممکن است اين تصورغلط در ما شکل بگيرد که اينترنت يک محيط عمومي نيست. در نتيجه نقش گمنامي شخصي مي تواند در شبکه گسترده جهاني گيج کننده باشد. بسياري از اعضا با فعاليت هاي مشتاقانه جهت رساندن پيام بهبودي NA اقدام به راه اندازي وب سايت ، وبلاگ هاي شخصي و اتاقهاي گفتگو (چت روم) نموده اند اما بايد متذکر شويم که انجمن معتادن گمنام چت روم يا اتاق گفتگوي اينترنتي ندارد روش اصلي بهبودي در NA باور اين برنامه وارزش درماني کمک يک معتاد به معتاد ديگر است .اعضا با شرکت در جلسات بهبودي و صحبت درباره تجربيات و بهبودي خود به هم کمک ميکنند. ساختار جلسات NAغير رسمي است و در مکاني عمومي که توسط گروه اجاره ميشود برگزار شده و توسط اعضاي انجمن اداره ميشود روزانه در بسياري از نقاط جهان جلسات بهبودي بصورت مرتب برگزار ميشود، مثلا" در ايران در طول هفته بيش از 14000جلسه بطور مرتب برگزار ميگردد و معتادان در جستجوي بهبودي با شرکت در اين جلسات بهبودي خود را دنبال ميکنند.ممکن است روش هاي گوناگوني وجود داشته باشد ولي تجربه گروهي ما نشان مي دهد کساني که به طورمرتب در جلسات شرکت مي کنند پاک مي مانند 
معنای دعای آرامش انجمن معتادان گمنام
نویسنده : اطلاع رسان تاریخ : یکشنبه بیست و هفتم مهر 1393

دعای آرامش:{ خداوندا ، آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچه را که نمیتوانم تغییر بدهم .

و شهامتی، که تغییر دهم آنچه را که میتوانم. 

و دانشی را که تفاوت این دو را بدانم.

به نظر میرسد کسی در درک دو بخش اول دعای آرامش مشکل نداشته باشد . اما منظور از {دانشی عطا فرما که تفاوت این دو را بدانم } کمی پیچیده است! در طول دوران بهبودی و پاکی ممکن است هر کس برداشت متفاوتی از دعای آرامش داشته باشد! اما به طور کلی ما از خدا میخواهیم که در تعیین مرز بین کارهای که مربوط به ما و خودش است به ما کمک کند!(از طریق گروه ، راهنما و کارکرد قدم یازده) 

به طور کلی هدف از خواندن دعای آرامش رسیدن به دو چیز است: 

اول اینکه: وقتی من در افکار معتاد گونه ام غرقم و دارم با بیماریم به پیش میروم ( وسوسه دارم ) خواندن دعای آرامش این شانس را به من میدهد که دوباره افکارم را در جهت مثبت سازماندهی کنم . 

دوم اینکه: خواندن دعای آرامش مرا از تاج و تخت  پایین می آورد و تقریبا در جای خودم (جایگاه انسانی) قرارم میدهد!  

دعای آرامش برای ما مثل یک نقشه و پازل است! با کنار هم گذاشتن سه بخش دعای آرامش ما یک شکل واحد به دست می آوریم که میتوان آن را بهبودی نامید! 

معنی والاتر دعای آرامش به ما میگوید که هر یک از ما انسانها مسئول کردار و رفتار خودمان هستیم و اگر هر کس سهم خود و وظیفه انسانیش را درست انجام بدهد در نهایت مثل تکه های پازل یک شکل با معنی را درست میکنیم همچنین به ما گوشزد میکند در زندگی و افکار دیگران دخالت بی جا نکنیم . 

دعای آرامش به من نشان میدهد که من یک انسان ناچیزم در میان میلیاردها انسان و موجودات دیگر ...محدوده کاریم را هم نشان میدهد. منظور از دانشی عطا فرما استفاده از تجربیات گروه و راهنما و مراقبه شخصی میتواند باشد. در حال حاضر خواندن و بکارگیری دعای آرامش موجب شده از مسئولیت کاذبی که در اثر خودمحوری هایم احساس میکردم رها شوم و انرژی ام را صرف کارهایی بکنم که به من مربوط است!

همانطور که قبلا اشاره کردم در هر دوره ای از بهبودی دعای آرامش میتواند معنی خاصی را القا کند . به نظر من دعای آرامش میخواهد بگوید که اگر هر یک از ما،به بهبودی و ارتقاء روحانی خودمان توجه کنیم نه تنها پاک خواهیم ماند بلکه این امکان وجود دارد که بتوانیم به پاک ماندن دیگران هم کمک کنیم اما به هیچ وجه حق نداریم پاکی و پایبندی اشخاص به اصول روحانی را کنترل کنیم! (سنت یازدهم )

دلیل اینکه ما از خدا میخواهیم این توانایی ها را به ما بدهد این است که ما بزرگترین دشمن خودمان هستیم و فقط خداوند میتواند بدون قضاوت ما را هدایت کند! ما حتی در مورد خودمان هم قضاوت ناجوانمردانه می کنیم! 
نویسنده : اطلاع رسان تاریخ : دوشنبه بیست و هفتم مرداد 1393

به خدا نگویید مشکل دارم

به مشکلات بگوئید خدا دارم 
نویسنده : اطلاع رسان تاریخ : دوشنبه بیست و هفتم مرداد 1393

به خاطر داشته باشیم ما نمی توانیم ماهیت معتاد یا اعتیاد را تغییر دهیم اما میتوانیم با تلاش خود در فراهم آوردن هر چه بیشتر زمینه بهبودی ، آن دروغ قدیمی که می گوید " وقتی معتاد شدی  تا ابد آلوده می مانی " را تغییر دهیم . خداوندا، کمک کن که این تفاوت را همیشه به خاطر داشته باشم. 
جلسات انجمن معتادان گمنام چگونه کار میکند ؟
نویسنده : اطلاع رسان تاریخ : دوشنبه سی ام تیر 1393
جلسات معتادان گمنام چیست؟چگونه na کار میکند؟ روش اصلی بهبودی در NA ، باور این برنامه و ارزش درمانی کمک یک معتاد در حال بهبودی به معتاد در رنج از اعتیاد است. اعضا با حرف زدن درباره تجربیات و بهبودیشان از مصرف مواد مخدر ، در جلسات شرکت می کنند. جلسات NA غیر رسمی است و در مکانی که توسط گروه اجاره می شود ، برگزار می گردد و توسط اعضا انجمن اداره می شود. هزینه برگزاری جلسات NA و سایر خدمات ، به طور کامل از محل کمک های داوطلبانه اعضای در حال بهبودی و فروش نشریات تامین می گردد و انجمن هیچگونه کمک مالی خارج از انجمن نمی پذیرد. اکثر جلسات NA، به صورت مرتب و هفتگی، در زمان و مکان معینی (معمولاً در اماکن عمومی) برگزار می شوند. اساساً دو نوع جلسه بهبودی وجود دارد : 1-جلسات باز که شرکت عموم در آن آزاد است . 2-جلسات بسته که مختص معتادان است . مباحث جلسات شامل: مشارکت ، سوال و جواب ، عناوین موضوعی ، و در بعضی از جلسات نیز ترکیبی از این موارد می باشند. هدف همه جلسات فراهم کردن محیطی امن و مناسب برای بهبودی از اعتیاد و رساندن پیام بهبودی از اعتیاد است. چگونه کار میکند؟ کمک معتادان به یکدیگر ، پایه و اساس NA است. اعضا به طور مرتب ، گرد هم جمع می شوند تا درباره تجربیاتشان در بهبودی حرف بزنند. اعضای با تجربه بیشتر راهنمای افراد تازه وارد می شوند. مبنای اصلی بهبودیNA، بر اساس اصول دوازده قدم است. این قدم ها مجموعه ای از رهنمون ها برای دست یابی عملی به بهبودی است. با دنبال کردن این رهنمون ها و کارکرد صمیمانه با سایر اعضا ، معتادان یاد می گیرند که مصرف مواد مخدر را قطع کرده و با مسائل زندگی روزانه روبرو شوند. انجمن معتادان گمنام ، یک سازمان مذهبی نیست و نماینده مکتب اعتقادی خاصی نمی باشد. این انجمن ، اصول روحانی مانند ایمان، صداقت ، روشن بینی ، فروتنی ، تمایل را به معتادان می آموزد تا در زندگی روزانه مورد استفاده قرار دهند. نحوه استفاده عملی از اصول روحانی ، خاص هر فرد است و توسط وی تعیین می گردد. بهبودی در NA ، یک درمان معجزه آسا نیست که در یک مقطع زمانی خاص صورت بگیرد ، بلکه فرآیندی است مداوم و مشخص. در پیوستن افراد به NA اجباری در کار نیست و پیمودن مراحل بهبودی و کارکرد 12 قدم در زمان دلخواه اعضا می باشد. -------------------------------------------------------------------------------- کسانی به آزادی میرسند، که درک درستی از اسارت خود داشته باشند!

 
روزهای آموزش چیست
نویسنده : اطلاع رسان تاریخ : سه شنبه دهم تیر 1393
روزهای آموزش و کارگاه ها ابزاری ارزشمند برای افزایش آگاهی اعضا در مورد اکثر زمینه های خدماتی مانند H&I و PI،آدرس ها ، دوازده سنت ، دوازده مفهوم و ... می باشد و هرگاه تجربه ساختار خدماتی در مورد یک موضوع و یا زمینه خدماتی به خصوصی کم است می توانیم کارگاهی را جهت تقویت درک بیشتراز آن رشته خاص در ناحیه خود برگزار کنیم .کارگاههای خدماتی می تواند به خدمتگزاران مورد اعتماد گروه کمک کند تا تمرکز خود را بر روی هدف اصلی معطوف نمایند. راهنمای خدمات محلی (صفحه 69)

 
سنت هفتم
نویسنده : اطلاع رسان تاریخ : شنبه سی و یکم خرداد 1393
سنت هفتم " هر گروه معتادان گمنام باید کاملاً متکی به خود باشد و کمک های مالی از خارج دریافت نکند " سنت هفتم باعث وضوح بیشتر روابط عمومی گروه ها می گردد . قبلا سنت ششم د مورد سرمایه گذاری در موسسات خارجی این هشدار را داده بود ، چون ممکن است اشکالاتتی مادی ، ملکی و یا شهرتی ، ما را از هدف اصلی خود دور سازد . سنت هفتم ما را تشویق می کند که از دریافت پول و سرما یه از سایر نهادها خود داری کنیم تا تمرکز گروه ها از هدف اصلی شان منحرف نگردد . ما با پرداخت مخارج خودمان ، آزادی پیدا می کنیم ،که پیام خود را به دیگران برسانیم . ما در رساندن پیام خودبه دیگران ازاد خواهیم بود . ما تمام گروه های معتادان را تشویق می کنیم که کاملاً متکی به خود بشوند . از سوی دیگر می دانیم که بسیاری از جلسات ، در ابتدای تشکیل خودکفا نمی باشند . بعضی از جلسات توسط یک یا دو نفر عضو معتادان گمنام شروع می شود که هدف شان رساندن پیام به دیگر معتادان است . در اغلب موارد این گونه افراد هزینه ی نشریات و اجاره را برای چنین جلساتی از جیب خود می پردازند . در برخی موارد انها توسط گروه ها بزرگتر جلسات معتادان گمنام یا نزدیکترین کمیته ی محلی معتادان گمنام کمک می گردند . به هر صورت برای اینکه یک جلسه ی جدید بتواند روی پای خود بایستند وقت لازم است بعضی دیگر از جلسات مثلاًدر بسیاری از مؤسسات بازپروری یا بیمارستانها توسط افراد حرفه ای متخصص که عضو ما نیستند وای به نوعی با متادان گمنام آشنای پیدا کرده اند ، آغاز می شود . از آنجا که این افراد متخصص می خواهند مشتریان شان از مزایای معتادان گمنام بهره مند شوند ، ساعت و زمانی را انتخاب می کند ، نشریات ما را می خرند و یک جزوه ی چگونگی برگزاری جلسات را به معتادان حاضر در جلسه می دهند بدینگونه به آنها در برگزاری یک جلسه ی جدبد کمک می کنند . پس از چند جلسه اشنایی با اصول زیر بنای برنامه جلسات معتادان گمنام ، این معتادان در حال بهبودی خودشان شروع به قبول مسئولیت برای برگزاری جلسات شان می نمایند . اینکه یک جلسه چگونه آغاز شده ،به اندازه ی آنکه چگونه رویش خواهد نمود مهم نیست . تجربه ما این است که وقتی یک جلسه برگزار می شود ، خود به خود جا خواهد افتاد . یک جلسه شروع به جذب گروهی معتاد خواهد نمود که بنوعی منظم در آن شرکت خواهند کرد . این معتادانتجربیات خود را با یکدیگر در میان گذارده و به هم کمک می نمایند تا هر چه زودتر اصول بازیابی جلسات معتادان گمنام را فرا گیرند . چنین جلسه ای چیزی بیش از یک گردهمآیی چند نفره می باشد و تولد یک عضو جدید برای انجام هدف اصلی است . با تکامل یک گروه معتادان گمنام که اعضایش از یکدیگر پشتبانی می کنند آن گروه به عنوان یک وجود ،آمادگی کامل پیدا می کند تا به رسالت خود عمل نماید . بسیاری از ما سنت هفتم را سنت پولی می دانیم . با اینکه ما این سنت خودکفایی را با پولی که می پردازیم مترادف می دانیم ،اما جنبه روحانی سنت هفتم مسئله ای عمیق تر می باشد . آن چه که یک گروه برای بجا آوردن هدف اصلی خود لازم دارد می باید توسط همان گروه مهیا شود . حال مسئله ی بعدی آن است که اصولاً احتیاجات یک گروه چه می باشند ؟ اولین و مهم ترین آنها این است که یک گروه ، محتاج به پیامی است که ان پیام را به دیگران برساند و این کار را با تشکیل دادن گروه انجام داده است . در طی دوران تکامل یک گروه ،تعدادی از افراد جمع شده اند که به یکدیگر ثابت نموده اند یک معتاد هر که می خواهد باشد ، قادر است مصرف مواد مخدر را قطع نماید و اشتیاق خود را به استفاده از مواد مخدر از دست بدهد و راه جدیدی برای زندگی پیدا کند . بدون این پیام ، یک گروه هیچ دلیلی ارای باقی ماندن ندارد . با داشتن پیام ،اغلب نیازهای یک گروه جلسات معتادان گمنام براورده شده است . بقیه ی احتیاجات یک گروه ساده هستند . بعنوان مثال ، یک گروه احتیاج به اجاره محلی برای تجمع اعضاء و مکانی برای مراجعه ی تازه واردین دارد . اغلب گروه ها لازم می دانند که نشریات جلسات معتادان گمنام را خریده و در دسترس شرکت کنندگان بگذارند . مخارج این چیزها احتمالاًزیاد خواهد بود . با این همه اغلب گروه ها قادر به پرداخت این مخارج از طریق گرداندن سبد می باشند . پس از پرداخت مخارج اولیه ف اغلب گروه ها مبلغی برای کمک به هیئت ها و کمیته هایی که به انها خدمات ارائه می کنند می پردازند . تلفن ، لیست جلسات ، انتشارات و مخارج رساندن اطلاعات به زندان ها و بیمارستان ها ، تماماً مخارجی است که در انتها به انسجام گروه کمک می کند ، به همین دلیل مخارج خدمات کمکی ، به همان اندازه در خود کفایی گروه مهم است که پرداخت اجاره اتاق ، هیئت ها و کمیته های جلسات معتادان گمنام نیز مانند گروه از دریافت کمک های خارجی امتناع می ورزند ، اما متوجه هستیم که کمیته های ما مثل گروه ها ، از اعضای شان کمک مالی مالی جمع نمی نماید . کمیته ها به منظور کمک به به انجام موثر هدف نهایی تشکیل شده اند و به کمک مالی گروه ها بای انجام وظایفشان نیازمند هستند . برایبه انجام رساندن هدف ، گروه ها همچنین به چیزهای دیگری احتیاج دارند که مخارجی ندارند مثلاً کسی که جلسه را باز کند ، صندلی ها را بچیند و نشریات را روی میز بگذارد . در بعضی از گروه ها شخصی داوطلب تهیه ی شیرینی و کمک به ایجاد محیط خوشایندی برای تازه وارد می گردد .و از همه مهم تر ، هر گروه نیاز به متعهد بودن افرادش برای حضور مرتب در جلسات وشارکت دارد که بنیان اصلی بقای گروه وابسته به این امر می باشد و بدون آن هیچ گروهی مدتزیادی باقی نخواهد ماند در نتیجه ی متعهد بودن اعضا قدرت رساندن آن پیام برای آن گروه ایجاد می گردد ، خدمات گروهی ونیز فعال بودن اعضا دوعامل اصلی خود کفایی می باشند که باعث هزینه نیز نمی شود . به دلیل ساده بودن احتیاجات هر گروهی ، تصمیم به خود کفایی ، معمولاً تعهد سنگین مالی و یا اختصاص وقت زیاد را به دنبال ندارد . اگر یک گروه برای بقای خود با اشکال مواجه شده باشد ، بهتر است که ترازنامه تهیه کند و از خود سوالاتی بنماید ، مثلاً اینکه ه دف اصلی ما چیست و چگونه آن رابه انجام می رسانیم؟یا اینکه گروه ما به چه چیزی برای بجا آوردن هدف اصلی خود احتیاج دارد؟ سوال : آیا ما خواسته هایمان را با نیاز هایمان اشتباه نگرفته ایم ؟ وقتی که فهرست احتیاجات یک گروه غیر منطقی شد معمولاً راهنمایی ساده سنت پنجم می تواند احتیاجات ما را در حد آنچه که واقعاً به آن محتاج هستیم نگاه دارد . اکنکون این سوال مطرح می شود که اگر همه مسائل را رعایت کنیم و با آن که سنت پنجم را هم مورد توجه قرار داده ایم نتوانستیم مخارجمان را تهیه کنیم چه باید کرد ؟سنت هفتم به ما می گوید که گروه های ما نباید از خارج کمک پولی دریافت کنند . با هم بررسی کنیم که در واقع توجه به چه مسائلی ما را از دریافت پول از خارج منع می نماید : اولاً، گروه می باید به هویت خود به عنوان جزیی از انجمن معتادان گمنام توجه داشته باشد . دوران بازیاب ی در جلسات معتادان گمنام به دلایل بسیاری ،با زمان مصرف مان تفاوت اساسی دارد . وقتی ما مصرف می کردیم ،اغلب مان برای ارضاء خود هر چه را که ممکن بود از مردم می گرفتیم ،تصمیم گروه مبنی بر خودکفایی و امتناع از کمکهای خارجی نشان دهنده ی نوعی زندگی جدید در زمان بهبودی می باشد . این بار برای اینکه احتیاجات مان را از طریق دیگران برآورده نکنیم ، خودمان دست به جیب می بریم . ثانیاًگروه باید به هویت خود به عنوان یک گروه توجه نماید . وقتی که ما مصرف می کردیم اغلب مان تنها به فکر خودمان بودیم و اصلاضتوجهی به منافع دیگران نداشتیم . از سوی دیگر یک جلسه ی بازیابی معتادان گمنام ،بر اساس حمایت و تعهد اعضاء نسبت به یکدیگر بنیان گذاری شده است . اغلب ما همیشه بدون موفقیت سعی کرده ایم که در انزوا راه خود را ادامه دهیم ،اما پس از گرویدن به جلسات معتادان گمنام متوجه شده ایم که ما برای زنده ماندن و رویش به یکدیگر محتاج هستیم . گروه جلسات معتادان گمنام به عبارتی محل تجلی احتیاج اعضایش به بقاء و رویش می باشد . با امتناع از دریافت کمک خارجی ، یک گروه جلسات معتادان گمنام اتحاد اعضایش را تقویت و تأئید می نماید . خوب اکنون ممکن است بگوییم که گروه ما تمام سعی خود را در خودکفایی به کار برده اما پولی که از گردش سبد جمع شده هنوز برای پرداخت احتیاحات ما کافی نمی باشد . چه اشکالی دارد که ما مثلاًما تعدادی تی شرت با علامت جلسات معتادان گمنام چاپ کنیم ، یا اگر در بین ما هنرمندانی در صنایع دستی باشند ، چیزهایی درست کنند و ما آنها را در بازار مکاره بفروشیم و یا رفقا را برای یک مجلس شام دعوت کنیم و پس از معرفی جلسات معتادان گمنام از آنها در خواست کنیم که به این هدف خیر کمک کنند . در ظاهر این نوع فعالیتها برای پول جمع کردن با سنت هفتم مغایرت ندارد . اما قبل از دست زدن به چنین فعالیتهایی ، بهتر است هر گروه از خودش سئوالاتی بکند و نگاهی واقع بینانه به احتیاجات خود بیاندازد . مثلاً یک گروه با پول حاصله از این فعالیتها می خواهد چکار بکند ؟ همچنین باید توجه داشته باشیم چنین کوشش هایی که با نیت رساندن پیام انجام می گیرند مبادا ما را منحرف سازند . اینگونه فعالیتها معمولاًاحتیاج به صرف وقت زیادی دارد که شاید بتوان همان وقت را بنوعی مؤثرتر و مستقیم تر برای انجام هدف اصلی مورد استفاده قرار داد . اگر فعالیتهای جمع کردن پول مؤثر واقع شوند و بیش از آنچه که مورد نیاز باشد پول جمع شود و بعداً اختلاف عقیده راجع به چگونگی مصرف آن پول بین اعضاءبوجود آید ،گروه را از هدف اصلی خود منحرف خواهد ساخت . گروه باید توجه داشته باشد که ایجاد محیط خرید و فروش در جلسات ممکن است توجه شرکت کنندگان را از اصل مسئله فیعنی بازیابی منحرف نماید . اطور کلی باید گفت که تجربه ی گروه ها این است که اصولی ترین راه برای خودکفایی ، کمک داوطلبانه افراد عضو جلسه می باشد ، به همین دلیل ما به اعضای خود توصیه می کنیم که از فعالیتهای جنبی برای جمع آوری پول خودداری کنند . اگر یک گروه قادر به برآوردن احتیاجات از طریق کمک اعضای نباشد ، شایسته است که اعضائ در کمکهای مالی سخاوت بیشتری از خود نشان دهند . هم زمان که ما این حرفها را می زنیم ،باید سنت سوم را هم بخاطر بیاوریم که می گوید تنها لازمه عضویت ،تمایل به قطع مصرف می باشد . این سنت می گوید عضویت در جلسات معتادان گمنام ارتباطی به پول ندارد و در واقع در معتادان گمنام ،دادن یا ندادن پول ملاک عضویت نیست . اگر یک گروه احتیاجات خود را بطور دقیق ارزیابی کند و آنها را به حداقل آنچه که برای رساندن پیام نهایی لازم است تقلیل داده باشد و هنوز هم بودجه اش کافی نباشد ، در اینصورت اعضای گروه با تعدادی پاسش مواجه می شوند که تنها خودشان می توانند پاسخ گوی آنها باشند ، مثلاًاین گروه برای من چه کاری می کند ؟ ایا بازپروری شخص من به بقای این گروه بستگی دارد ؟ آیا می توانم بیش از این در سبد پول بریزم و هنوز به تعهدهای دیگر مالی خود بطور مسئولانه عمل کنم ؟ هم زمان با بررسی کمکهای شخصی خود به گروه ،باید به خاطر داشته باشیم که سنت هفتم از خودکفایی گروه سخن می گوید و نه از خودکفایی یک یا دو تن از اعضای گروه که احتمالاًقادر هستند تمام مخارج گروه را پرداخته و یا تمام خدمات را بعهده بگیرند . از این پس در مبحث سنت های نهم و دوازدهم خواهیم دید که بر زدن اعضاء برای خدمات و کمیته ها کاری لازم می باشد ،چرا که اگر خدمتگزاران تعویض نشوند فنتیجه ی کار گروه به شخصیت یک یا دو نفر از اعضایش وابستگی خواهد یافت ( اصول ، نه شخصیت ها ) . در همین زمینه سنت هفتم فاعضاء یک گروه را به طریق دسته جمعی و گروهی تشویق می کند که خودکفا بشوند و از تکیه کردن و وابستگی مالی به یک یادو نفر از اعضاء خود اجتناب ورزند . کافی است که هر کدام از ما بدون آنکه گروه را وابسته به کمک های مان بنماییم سهم خود را در خودکفایی گروه بپردازیم . در نهایت باید بگوییم که تصمیمات شخصی ما و تعهدات گروه کاملاًمربوط به خودمان است ،چون این ما هستیم که باید نتایج این تصمیمات زندگی کنیم . با اینهمه ،بنظر می رسد چند خطی که در کتابچه ی سفید ما در ارتباط با دوازده قدم نوشته شده به سنت هفتم و در واقع به تمامی سنتها مربو.ط باشد . اگر شما طالب آنچه که ما داریم هستید و حاضرید برای بدست آوردنش کوشش نمائید اینها اصولی هستند که بازیابی ما را ممکن ساخته اند . اگر یکایک اعضاء بطور انفرادی ، و گروه بطور دسته جمعی علاقمند یه بهره گیری از نکات مثبتی که در اثر تکیه به خود حاصل می شود ف باشند در نتیجه ما اصولی را که باعث ایجاد این شرایط می شوند بکار خواهیم برد . " کاربرد اصول روحانی " سنت های وازده کانه مسلئل خاصی را که باعث کمک به تقویت ، سرزندگی و آزاد بودن گروه ما می شوند مورد ملاحظه قرار می دهند ،اما اگر عمیقتر به این سنت ها بیندیشیم متوجه خواهیم شد که انها از مجموعه ای از اصول روحانی منشأ گرفته اند که نه تنها بطور جمعی ، بلکه بطور انفرادی نیز می توانند برای کاربرد هر سنت مورد استفاده قرار گیرند . این مبنای همانند زمینی است که سنت ها در آن کاشته شده اند . هر چه ما بیشتر به این عرصه ی روحانی توجه معطوف کنیم درک و فهم ما از این اصول بیشتر شده و در نتیجه به نوع مؤثرتر قادر به کاربردن سنت ها در امور گروه ها خواهیم شد . بعضی از اصول روحانی که باعث فهم بهتر ما از سنت هفتم می شوند عبارتند از : قدرشناسی ،احساس مسئولیت ، ایمان ، احترام ، گمنامی و آزادی . قدر شناسی بنوعی که در سنت هفتم از آن یاد می کنیم چیزی مثل همان احساس هدف پیدا کردن گروه در سنت دوم می باشد . به عبارتی دیگر ، این قدر شناسی افراد معتادان گمنام ف در سطح گروه می باشد زیرا وقتی افراد جلسات معتادان گمنام در جلسه به منظور بازیابی خود صحبت و مشارکت می کنند ، همین گوش فرا دادن به یکدیگر در بین انان ایجاد حس قدرشناسی می کند و شکر گزار می شوند که نه تنها برای خودشان گروهی دارند بلکه چنین جلسه ای برای آیندگان پا برجاست . متعهد بودن نسبت به پشتبانی از گروه ، معرف این حس قدرشناسی است . این تصمیم گروه برای خودکفایی و نپذیرفتن پول از غیر خودی نشان دهنده ی مسئولیت پذیری اعضاء می باشد . یکی از صفات بازیابی آن است که ما از این انتظار واهی ، که مردم مسئول فراهم کردن احتیاجات ما هستند بیرون می آییم و در عوض از اینکه از جیب خود می خوریم به خود می بالیم . خودکفایی در سطح گروه نیز باعث ایجاد غرور موجه و سازنده در اعضای ان می گردد . ما به دنبال اعانه جمع کردن نمی رویم و اگر از خارج پولی دادند ، قبول نمی کنیم . از آنجا که احتیاجات یک گروه بسیار ساده واساسی هستند . اتکاء به خود ، تحمیلی آن چنانی به افرادمان نمی کند . ما انجام پروژه های بزرگ و کارهای پر زرق وبرق نیستیم بلکه فقط به امکانات و ازاری مختصر احتیاج داریم که ما را در انجام هدف اصلی مان یعنی رساندن پیام به معتادی که هنوزدر عذاب است یاری کند . وقتی ما از حد و مرز سنت هفتم یعنی ساده بودن ه دف اصلی مان خادج نشویم . به ندرت در مورد چگونگی خرج پول خزانه دپار جر و بحث خواهیم شد چون اگر ما سادگی رسالت خود را دستکاری نکنیم مسائل مالی ، مالکیت و شهرت ما رااز هدف اصلی مان دور نخواهد نمود . اصول روحانی ، مبانی سنت های ما می باشد . در سنت هفتم ساده برگذار کردن ، مترادف با ایمان و نیروی برتر است و تا زمانی که از نیروی برتر خط بگیریم تمام احتیاجات ما برآورده خواهد شد . در حقیقت همین تصمیم به قبول نکرن کمک از خارج برای احتیاجات مان ، بیان گر اطمینان ما به نیروی برترمان می باشد و تا موقعی که ، گروه ما نسبت به انجم هدف اصلی خود متهد بماند احتیاجات آن براورده خواهد شد . ما به عنوان اعضای یک گروه معتادان گمنام تعهد کرده ایم که یکدیگر را در باز یابی مان کمک کنیم و این خودکفایی کامل ، معروف احترام یک گروه به خود و قایل شدن هویت مستقل برای خود باشد . ما به طور انفرادی از بهبودی یکدیگر پشتیبانی دست جمعی ما از طریق قبول مسئولیت مشترک برای خود کفایی گروه انجام می پذیرد . گمنام ماندن در انجام مسئولیت ها ی گروه نشانه وقار ، شخصیت و احترام می باشد . معنای گمنامی سنت هفتم به مراتب فراگیر تر از کمک بی سر وصدا و ناشناس ماندن می باشد . مفهوم دیگری از گمنامی سنت هفتم آن است که خدمات و ایثار افراد گروه از قبیل پول انداختن در سبد ، صندلی چیدن ،صرف انرژی برای برخورد مناسب با تازه وارد ،همه اینها جزیی از مسئولیت های گروه می باشند و تمام این نوع خدمات که بنوعی معتادان گمنام را خودکفا میکند از اهمیت مساوی برخوردار می باشند . گمنامی ما ادب و احترام ما ایمان ما ،ساده برگزار کردن ما ، مسئولیت پذیری ما ، قدر شناسی ما ، تمام اینها باعث آزادی می شوند .سنت هفتم با گروه ما به پرداخت مخارج خود ، گروه را آزاد می گذارد که بازیابی خود را بنوعی که صلاح خودش می داند با بقیه به مشارکت بگذارد نه بنوعی که مطابق میل منابع مالی خارج از گروه باشد . این سنت به گروه ما آزادی می دهد که از توانایی و قدرتی که از داخل خود گرئه و در نتیجه کاربرد اصول روحانی سرچشمه گرفته بهره مند شود . در نتیجه ی این تصمیم به خودکفایی ،تأمین آتیه مالی و بقاء گروه ما برای به انجام رسانیدن هدف اصلی تضمین خواهد شد .

 
نویسنده : اطلاع رسان تاریخ : شنبه شانزدهم فروردین 1393

ما به تنهایی نتوانستیم ولی به کمک همدیگر توانستیم

از دام اعتیاد رهایی پیدا کنیم

  
نویسنده : اطلاع رسان تاریخ : دوشنبه نوزدهم اسفند 1392

تقدیر و تشکر از کلیه مسئولین شهر دلیجان  و اعضای انجمن معتادان گمنام که با حضور سبز خود همایش 11 سالگی گروههای NA دلیجان را حمایت کردند. 
دعای آرامش
نویسنده : اطلاع رسان تاریخ : یکشنبه سی و یکم شهریور 1392


 
نویسنده : اطلاع رسان تاریخ : یکشنبه هفدهم شهریور 1392
چيپ
 
 


 
چگونگی عملکرد در جلسات انجمن دلیجان
نویسنده : اطلاع رسان تاریخ : شنبه شانزدهم شهریور 1392

چگونگی عملکرد

 

اگر شما طالب آنچه كه ما داريم هستيد و حاضريد براي بدست آوردنش

كوشش كنيد، در آن صورت آماده‌ايد كه

قدمهاي خاصي را برداريد. اين‌ها اصولي هستند كه بهبودي ما را ممكن ساختند.

1- ما اقرار كرديم كه در برابر اعتيادمان عاجز بوديم و زندگيمان غيرقابل اداره شده بود.

2- ما به اين باور رسيديم كه يك نيروي برتر مي‌تواند سلامت عقل را به ما باز گرداند.

3- ما تصميم گرفتيم كه اراده و زندگيمان را به مراقبت خداوند، بدان‌گونه كه او را درك مي‌كرديم، بسپاريم.

4- ما يك ترازنامه اخلاقي بي‌باكانه و جستجوگرانه از خود تهيه كرديم.

5- ما چگونگي دقيق خطاهايمان را به خداوند، به خود و به يك انسان ديگر اقرار كرديم.

6- ما آمادگي كامل پيدا كرديم كه خداوند كليه اين نواقص شخصيتي ما را برطرف كند.

7- ما با فروتني از او خواستيم كمبودهاي اخلاقي ما را برطرف كند.

8- ما فهرستي از تمام كساني كه به آنها صدمه زده بوديم تهيه كرده و خواستار جبران خسارت از تمام آنها شديم.

9- ما بطور مستقيم در هر جا كه امكان داشت از اين افراد جبران خسارت كرديم، مگر

درمواردي كه اجراي اين امر به ايشان و يا ديگران لطمه بزند.

10- ما به تهيه ترازنامه شخصي خود ادامه داديم و هرگاه در اشتباه بوديم سريعاً به آن اقرار كرديم.

11- ما از راه دعا و مراقبه خواهان ارتقاء رابطة آگاهانه خود با خداوند، بدان گونه كه او را

درك مي‌كرديم شده و فقط جوياي آگاهي از ارادة او براي خود و قدرت اجرايش شديم.

12- با بيداري روحاني حاصل از برداشتن اين قدم‌ها، ما كوشيديم اين پيام را به معتادان برسانيم و

 اين اصول را در تمام امور زندگي خود به اجرا درآورديم.


اين دستورالعمل، مشكل به نظر مي‌رسد و ما نمي‌توانيم آن را به يكباره انجام دهيم. ما يك روزه

معتاد نشده‌ايم، بنابراين، به خاطر داشته باشيد كه به خودتان سخت نگيريد.


تنها مسئله‌اي كه بيش از هر چيز ديگر باعث ناكامي ما در بهبودي مي‌شود، موضع بي‌تفاوتي و

 بي‌حوصلگي نسبت به اصول روحاني است. سه اصل ضروري روحاني: صداقت، روشن‌بيني

و تمايل مي‌باشد. ما با در دست داشتن اينها به سلامت به راه راست وارد شده‌ايم.


ما احساس مي‌كنيم كه برخورد ما با بيماري اعتياد، كاملاً واقع‌بينانه است. هيچ چيز ارزش

درماني كمك يك معتاد به معتاد ديگر را ندارد. ما معتقديم كه روش‌مان عملي است. زيرا يك معتاد

 بهتر از هر كس ديگر قادر است يك معتاد ديگر را درك و كمك كند. ما معتقديم كه هر چه

زودتر با مشكلات اجتماعي روزمره خود روبرو شويم، به همان نسبت سريعتر مي‌توانيم تبديل به

اعضاي قابل قبول، مسئول و سازنده اجتماع خود شويم. تنها راه جلوگيري از فعال شدن مجدد

اعتياد، خودداري از مصرف، در همان بار اول است. اگر شما هم مثل ما هستيد، مي‌دانيد كه

مصرف يكبار زياد و هزار بار كافي نيست! ما بر روي اين نكته قوياً تأكيد مي‌كنيم. زيرا مي‌دانيم

كه مصرف هرگونه ماده مخدر، به هر شكلي و يا جايگزين كردن نوع ديگري به جاي آن، آتش

اعتيادمان را دوباره شعله‌ور مي‌كند.

تفاوت قائل شدن بين الكل و انواع ديگر داروهاي مخدر، باعث لغزش بسياري از معتادان شده

است. قبل از پيوستن به معتادان گمنام بسياري از ما الكل را چيز جداگانه‌اي مي‌دانستيم، اما، ما

توان پرداخت اين اشتباه را نداريم، الكل، يك ماده مخدر است و ما افراد مبتلا به بيماري اعتياد،

بايد از هرگونه ماده مخدر پرهيز كنيم تا بهبود يابيم. 
چرا اینجا هستیم
نویسنده : اطلاع رسان تاریخ : چهارشنبه سیزدهم شهریور 1392

چرا اینجاهستیم

********************************************************************

 قبل از پيوستن به انجمن معتادان گمنام، ما اختيار زندگي خود را كاملاً از دست داده بوديم ودیگر  

 نمي‌توانستيم مانند ديگران زندگي كنيم و از آن لذّت ببريم. براي زندگي به چيزي متفاوت نياز

داشتيم و تصور مي‌كرديم كه آن را در مواد مخدر پيدا كرده‌ايم . براي ما مواد مخدر مهمتر از

خانواده، همسر و فرزندانمان شده بود و مي‌بايستي آنرا به هر قيمتي به دست مي‌آورديم. در اين

راه به بسياري از مردم لطمه‌هاي شديد زده‌ايم اما بيش از همه خودمان را آزار داده‌ايم. ما به

خاطر نداشتن جنبة قبول مسئوليت‌هاي فردي، در واقع خودمان براي خودمان گرفتاري درست

مي‌كرديم و اينطور به نظر مي‌رسيد كه نمي‌توانيم زندگي را آن طور كه هست قبول كنيم.اكثر ما

متوجه شده بوديم كه اعتيادمان يك خودكشي تدريجي است. اما اعتياد، اين دشمن زيرك زندگي،

 قدرت انجام هر گونه اقدامي را از ما سلب كرده بود. در نهايت بسياري از ما كارمان به زندانها

 كشيده شد. بسياري دست به دامن پزشكان، روانپزشكان و يا مذاهب شديم، اما هيچ يك از آنها

براي حل مشكل ما كافي نبود. بيماري ما هميشه يا دوباره عود مي‌كرد و يا بدتر مي‌شد. تا عاقبت

از روي ناچاري در معتادان گمنام به يكديگر پناه آورديم.


پس از پيوستن به انجمن معتادان گمنام متوجه شديم كه ما افرادي بيمار هستيم و از بيماريي رنج

برده‌ايم كه درمان شناخته‌شده‌اي ندارد. اما به هرحال مي‌توان آن را در نقطه‌اي از فعاليت باز

داشت و پس از آن امكان بهبودي هم وجود دارد 
فقط برای امروز
نویسنده : اطلاع رسان تاریخ : چهارشنبه سیزدهم شهریور 1392

فقط برای امروز

 

به خودت بگو:


فقط براي امروز، افكارم را بر روي بهبوديم متمركز خواهم كرد،زندگي مي‌كنم و بدون مصرف

هيچ گونه مادة مخدّري روز خوبي خواهم داشت.

فقط براي امروز، به كسي در NA اعتماد خواهم كرد، كسي كه مرا باور كند و مي‌خواهد در

بهبوديم به من كمك كند.

فقط براي امروز، برنامه‌‌‌‌اي خواهم داشت و سعي خواهم كرد آنرا به بهترين شكل ممكن انجام

دهم.
فقط براي امروز، به كمك NA سعي خواهم كرد از زاويه بهتري به زندگيم نگاه كنم.


فقط براي امروز, ترسي نخواهم داشت و به روابط تازه‌ام و آنها كه چيزي مصرف نمي‌كنند و

راه تازه‌اي براي زندگي پيدا كرده‌اند، فكر خواهم كرد.


ماداميكه اين راه را دنبال كنم، از هيچ چيز واهمه نخواهم داشت  
معتاد کیست؟
نویسنده : اطلاع رسان تاریخ : چهارشنبه سیزدهم شهریور 1392

معتاد کیست

اكثر ما براي جواب دادن به اين سئوال احتياج به فكر كردن نداريم و جوابش را خوب مي‌دانيم!

زماني تمام زندگي و فكر و ذكر ما به نوعي در مواد مخدر خلاصه شده بود. ما هميشه يا مشغول

 گرفتن و مصرف كردن آن بوديم و يا به دنبال راه تهيه‌اش مي‌گشتيم. ما زندگي مي‌كرديم كه

مصرف كنيم و مصرف مي‌كرديم كه زندگي كنيم. خيلي ساده، معتاد، زن يا مردي است كه

زندگيش را مواد مخدر كنترل كند. ما كساني هستيم كه در چنگال يك بيماري مزمن و پيشرونده

گرفتاريم و هميشه عاقبتي چون زندان، تيمارستان و مرگ در انتظارمان است.


عکس هایی از زنان معتاد بی خانمان (16+) 
آیا کار دیگری هست که انجام ؟
نویسنده : اطلاع رسان تاریخ : یکشنبه دهم شهریور 1392

ما وقتي درک مي کنيم که چه با مواد مخدرو چه بدون آن نمي توانيم مانند يک انسان زندگي کنيم

 همگي با يک مسئله بغرنج روبرو هستيم

آيا کار ديگري مانده است که انجام نداده باشيم؟
 
کنترل مواد مخدر -- شکست
نویسنده : اطلاع رسان تاریخ : یکشنبه دهم شهریور 1392
همه ما به عنوان يک فرد معتاد، تنهايي، درد و نااميدي ناشي از اعتياد را تجربه کرده ايم

اکثر ما پيش از آمدن به انجمن هر کاري را که به فکرمان مي رسيد امتحان کرده ايم تا مصرف مواد مخدر را کنترل کنيم

 
راهنما کیست ؟
نویسنده : اطلاع رسان تاریخ : پنجشنبه هفتم شهریور 1392

راهنما يک معتاد در حال بهبودي است

که مي توانيم در بازگويي و مشارکت تجربيات خوب يا

بد زندگي خود به او اطمينان کنيم

 راهنما هدايت کننده ما در کارکرد دوازده قدم بهبودي است
 
چرا قضاوت ؟
نویسنده : اطلاع رسان تاریخ : شنبه دوم شهریور 1392

                    کتاب فقط برای امروز 

مشاهده خود در دیگران

«قضاوت درباره اشتباهات دیگران از ما افراد بهتری نمیسازد.»

نشان دادن اشتباهات دیگران چقدر آسان است! این امر علتی دارد: معایبی که به راحت ترین شکل ممکن در دیگران شناسایی میکنیم، اغلب معایبی هستند که در شخصیت خود بیشترین آشنایی را باآنها داریم. شاید متوجه تمایل بهترین دوستان خود به خرج کردن پول زیاد شویم، اما اگر عادتهای خرج کردن خود را بررسی کنیم، احتمالاً متوجه همین افراط بشویم. شاید به این نتیجه برسیم که  همکار یا دوستان ما در اداره یا شرکت بسیار فعالیت دارند،   اما متوجه میشویم خودمان به خاطر مسئولیتهای بیشمار و پیدرپی خود، در سه هفته گذشته حتی یک روز تعطیل را هم با خانواده خود سپری نکردهایم. 

چیزهایی که درباره آدمها از آنها متنفریم اغلب همان چیزهایی هستند که درباره خود به شدت از آنها متنفریم. میتوانیم از این مشاهده به سود معنویت خود استفاده کنیم. وقتی با تمایل ناگهانی به قضاوت درباره فردی دیگر تحریک میشویم، میتوانیم این تمایل را طوری هدایت کنیم که منجر به شناخت بهتر ما از نواقص و معایب خود گردد. آنچه مشاهده یا داد میزنیم ( همانند صدا زدن در کوه) بازخوردی از خودمان و پیامی از طرف دیگران است برای اصلاح رفتار خودمان ،( ادب از که آموختی از بی ادبان ) این باعث میشود اعمال و رفتار ، ما را به سوی یک رابطه خوب هدایت  کند و به ما کمک میکند سلامت عاطفی خود را به دست آوریم و به اشتباهات خود پی ببریم تا به افرادی خوشبخت تبدیل شویم.                                                           v 
ایجاد تغییر
نویسنده : اطلاع رسان تاریخ : شنبه دوم شهریور 1392

                                                ایجاد تغییر

«کلمات نمیتوانند احساس شعف ولذتی که هنگام بخشیدن چیزی هر چند کوچک به فرد دیگر به دست میآوریم، توصیف کنند.»

**************

گاهی اوقات به نظر میرسد آنقدر در دنیا مشکل وجود دارد که شاید ما نیز تلاش برای ایجاد تغییر را فراموش کنیم. تصور میکنیم، «از این گذشته، چه کاری میتوانم در دنیا انجام دهم؟ من فقط یک نفر هستم.» فرقی نمیکند که نگرانیهای ما آنقدر عمیق باشد که به صلح جهانی تمایل داشته باشیم و یا آنقدر شخصی باشد که صرفاً مایل باشیم  اخلاق ورفتار خوب را در اختیار هر کسی که خواهان آن است، قرار دهیم، در هر حال انجام این کار طاقتفرسا به نظر میرسد. افسوس میخوریم، «کارهای زیادی برای انجام دادن هست، ولی وقت خیلی کم است» و گاهی اوقات از اینکه چگونه میتوانیم کار مفیدی انجام دهیم، متحیر میشویم.    

جای تعجب است که کوچکترین کمکها بزرگترین تغییرات را ایجاد میکنند. برای اینکه از زندگی چیزی بیشتر از یک حیات عادی ملالتآور نصیب ما شود، تنها باید کمی تلاش کنیم. وقتی موجب نشاط روح یک فرد میشویم، خود ما نیز در اثر احساس رضایت عمیقی که از این کار به ما دست میدهد، دگرگون میشویم. وقتی به فردی که اخم میکند، لبخند میزنیم، وقتی در اتوبان به فردی اجازه میدهیم از ما سبقت بگیرد، وقتی با دوستی تماس میگیریم تا فقط بگوییم برای او اهمیت قائل هستیم،  وقتی به بیماری سر میزنیم و در مجالس مختلف شرکت میکنیم ، وارد عالم چیزهای شگفتانگیز و جدید میشویم.      

مایل به تغییر دنیا هستید؟

  ، از همین جا شروع کنید و بعد تصور کنید که ابراز عشق شما چند برابر شده است. هر یک از ما در مواقعی تغییر ایجاد میکنیم. ارتباط با دیگران تغییر دنیای بسته خودمان است .ا     
احساس رضایت یک معتاد
نویسنده : اطلاع رسان تاریخ : چهارشنبه سی ام مرداد 1392

 

    دستیابی به احساس رضایت

«با احساس رضایت از خود آشنا نبودیم؛ همیشه به سوی پوچی و بیارزشی کشیده میشدیم.» 

کتاب پایه

v

احتمالاً در دوران اعتیاد فعال، صدها بار آرزو کردیم که ای کاش به فرد دیگری تبدیل میشدیم. شاید آرزو میکردیم میتوانستیم جای خود را با افرادی عوض کنیم که صاحب ماشینی زیبا یا خانهای بزرگتر، شغلی بهتر، همسری جذابتر یا هر چیزی جز آنچه خود در اختیار داشتیم، بودند. نومیدی ما آن چنان شدید بود که به سختی میتوانستیم کسی را تصور کنیم که وضعیتش از ما بدتر باشد.    

در دوران بهبودی، ممکن است دچار نوع دیگری از حسادت شویم. ممکن است به مقایسه درون خود با بیرون دیگران ادامه دهیم و احساس کنیم که انگار هنوز از هیچ چیز به قدر کافی در اختیار نداریم. شاید فکر کنیم همه افراد از جدیدترین عضو گرفته تا اعضا باتجربه و پاکی زیاد، در جلسات بهتر از ما به نظر میرسند. ممکن است تصور کنیم همه افراد دیگر برنامه بهتری را انجام میدهند، چون ماشین بهتر، خانه بزرگتر، پول بیشتر و غیره دارند. 

فرآیند بهبودی که از طریق قدمهای دوازدهگانه تجربه میکنیم، ما را از روحیه حسادت و احترام به نفس پایین به جایگاهی حاکی از احساس رضایت روحانی و سپاسگزاری عمیق از آنچه قطعاً در اختیار داریم، ارتقا میدهد. درمییابیم هرگز مایل به عوض کردن جای خود با دیگران نیستیم، چراکه آنچه ما در درون خود یافتهایم، بسیار ارزشمند است.   

v

فقط برای امروز:  در زندگی من چیزهای زیادی هست که باید قدر آنها را بدانم. از احساس رضایت روحانی که در دوران بهبودی پیدا کردهام، حفظ و حراست میکنم. 
کتاب پایه
نویسنده : اطلاع رسان تاریخ : چهارشنبه سی ام مرداد 1392

گذشته پشیمان بودیم، از آینده واهمه داشتیم و درباره زمان حال خود آنقدر هم هیجانزده نبودیم.» 

کتاب پایه

v

تا وقتی التیامی را که با کارکرد قدمهای دوازدهگانه رخ میدهد تجربه نکنیم، بعید است جملهای صادقانهتر از جمله بالا را پیدا کنیم. بسیاری از ما وقتی به NA میآییم، سر خود را از روی خجالت پایین میاندازیم، درباره گذشته فکر میکنیم و آرزو میکنیم که به گذشته بازگردیم و آن را تغییر دهیم. خیالات و انتظارات ما درباره آینده شاید آنقدر عمیق باشد که در اولین ملاقات خود با کسی که می‌خواهیم با او ازدواج کنیم، احتمالاٌ از خود می‌پرسیم که باید هنگام طلاق از کدام وکیل استفاده کنیم. تقریباً هر تجربهای باعث میشود چیزی از گذشته را به یاد آوریم یا آینده را مجسم کنیم.  

زندگی در زمان حال ابتدا دشوار است. ظاهراً افکار و ذهن ما متوقف نخواهد شد. ما برای لذت بردن از وقت خود مشکل داریم. هر وقت متوجه میشویم افکار ما بر چیزی که همین حالا اتفاق میافتد، متمرکز نیست، میتوانیم دعا کنیم و از خداوندی مهربان برای رهایی از افکار درونی خود کمک بخواهیم. اگر افسوس گذشته را میخوریم، امروز با تغییر شیوه زندگی خود در صدد جبران برمیآییم؛ اگر از آینده واهمه داریم، امروز با احساس مسئولیت زندگی میکنیم.    

با کارکرد قدمها و دعا کردن در مواقعی که درمییابیم در زمان حال زندگی نمیکنیم، متوجه خواهیم شد که آن دوران مانند سابق تکرار نمیشود. ایمان به ما کمک میکند تا فقط برای امروز زندگی کنیم. ما ساعت ها یا حتی روزهایی را سپری کردهایم که به جای گذشته تأسفبرانگیز یا آینده هولناک کاملاً به زمان حال توجه کردهایم. 

v

فقط برای امروز:  وقتی کاملاً در لحظه زندگی میکنم، از خوشیهایی که در غیر این صورت شاید از من فرار کنند، استقبال میکنم. اگر مشکل دارم، از خداوند مهربان کمک میخواهم.     
سنت یک
نویسنده : اطلاع رسان تاریخ : سه شنبه یکم مرداد 1392

رمز موفقیت ما اتحاد  ماست
 
پیام NA
نویسنده : اطلاع رسان تاریخ : سه شنبه یکم مرداد 1392

انجمن معتادان گمنام

Narcotics Anonymous

 


پيام ما اميد

وعده ما رهايي از

اعتياد فعال

 

رؤياي ما  اين ا ست كه :

روزي هر معتادي در دنيا فرصت تجربه پيام ما را به زبان و فرهنگ خاص خود داشته باشد و مجالي براي پيدا نمودن راه تازه‌اي براي زندگي بيابد 
تاریخچه انجمن معتادان گمنام ایران و دلیجان
نویسنده : اطلاع رسان تاریخ : سه شنبه یکم مرداد 1392
تاريخچه انجمن معتادان گمنام

معتادان گمنام (NA) انجمني است جهاني و جامعه‌مدار، كه اعضاي آن متعلق به فرهنگ‌هاي مختلف بوده و به زبان هاي متفاوت گفتگو مي‌كنند. بيش از نيم قرن از فعاليت اين انجمن در سراسر دنيا مي‌گذرد و اكنون در 131كشور جهان  از  جمله كشور هاي مسلمان  مانند جمهوري  اسلامي ايران ، عربستان سعودي، امارات متحده عربي ، بحرين ، كويت ، مصر ، اندونزي ، مالزي و فيليپين و... مشغول فعاليت است. اين انجمن در ايران از سال 1369 فعاليت خود را آغاز نمود و پس از وقفه‌اي در مرداد ماه  1373 فعاليت خود را از سر گرفت.

مجوز فعاليت

 انجمن NA در تاريخ 17/2/86 بر اساس مجوز نيروي انتظامي جمهوري اسلامي و پليس اطلاعات و امنيت عمومي ناجا در اداره ثبت شركت‌ها تحت نام انجمن معتادان گمنام ايران به شماره 21065 به ثبت رسيد و اطلاعيه ثبت آن در روزنامه رسمي شماره 18120 مورخه 26/2/86 درج گرديد. لازم به ذكر است كه انجمن معتادان گمنام در ايران به عنوان يك NGO خوشنام و معتبر شناخته شده است.

عملكرد NA

نتيجه دو دهه فعاليت اين انجمن در ایران   برگزاری    بيش از  27000جلسه بهبودي در قالب حدود  5600 گروه مي‌باشد و جمعيتي بالغ بر 850000 عضو كه بهبودي خود را در اين جلسات دنبال مي‌كنند.

انجمن معتادان گمنام دلیجان در سال 1381  توسط دو نفر كه در شهرهاي همجوار بهبود يافته بودند وارد شهرستان دليجان گرديد و در نيمه دوم سال 1381 اولين جلسه معتادان گمنام توسط 2 يا 3 عضو در توانبخشي امام حسين دليجان راه اندازي شد در اوایل ورود انجمن با مخالفت مسئولین روبرو شد ولی با کمک و یاری همدیگر توانستند به فعالیت خودشان ادامه دهند و اولين جلسه باز انجمن با حضور چند تن از اعضاء ، مردم و مسئولين برگزار شد.

طبق آخرین آمار گیری انجمن معتادان گمنام در دلیجان با احتساب ۱۰٪ خطا بیش از ۴۰۰ نفر عضو دارد که  اين اعضاء به طور متوسط در هفته در قالب ۲۲جلسه فعال هستند و تعداد گروه هايمان به 4 گروه رسيده كه جلسات ما با فرمت و ساعات مختلف برای تنوع اعضاء برگزار می شود . 
فقط برای امروز
نویسنده : اطلاع رسان تاریخ : چهارشنبه بیست و ششم تیر 1392

براي ما مهم نيست که شما چه چيز و چقدر مصرف کرده ايد

 يا آن را از چه کسي و کجا تهيه کرده ايد

کارهايي که در گذشته کرده ايد

يا دارايي و نداري شما براي ما بي تفاوت است

تنها مطلب مهم در انجمن این است که ما چطور میتوانیم در راستای بیماری اعتیاد به شما کمک کنیم 
عجز ما در برابر یک ماده مخدر
نویسنده : اطلاع رسان تاریخ : چهارشنبه بیست و ششم تیر 1392

 به عنوان معتاد ، ما برخوردمان با کلمه عجز متفاوت از یکدیگر است . بعضی ازما تشخیص می دهیم که واژه ای پیدا نمی شود که به این دقت و سادگی شرایط ما را توصیف کند ، و به عجز خود با احساس راحتی و آرامش اعتراف می کنیم . بعضی در مقابل این واژه واکنش نشان می دهند و پس می زنند ، و آن را با ضعف ربط می دهند و عقیده دارند که نشانگر نوعی نقص شخصیتی است . درک مفهوم عجز ، و اینکه اقرار به آن تاچه حد برای بهبود ما ضروری است ، کمک می کند تا از احساسات منفی که ممکن است درمورد مفهوم این واژه داشته باشیم ، رها شویم . وقتی نیروی محرک ما در زندگی ، خارج از کنترلمان باشد عاجز هستیم . اعتیاد ما مطمئناً شرایط چنین نیروی پیش برنده و غیرقابل کنترلی را دارد . ما نمی توانیم مصرف مواد یا رفتارهای اجباری خود را معتدل یا کنترل کنیم ، حتی وقتی که باعث می شوند چیزهایی را که برایمان مهم هستند از دست بدهیم . یا حتی وقتی که ادامه آن ، مطمئناً به صدمات فیزیکی غیرقابل جبرانی ختم خواهد شد . می بینیم کارهایی را می کنیم که اگر به خاطرهر چیز جز اعتیادمان بود امکان نداشت انجام دهیم ، کارهایی که وقتی بعداً به آنها فکر می کنیم از خجالت به خود می لرزیم . ممکن است حتی تصمیم بگیریم که دیگر نمی خواهیم مصرف کنیم ، و اینکه مصرف نخواهیم کرد ، ولی حتی وقتی که شرایط مهیا می شود پی می بریم که به سادگی قادر به قطع مصرف نیستیم .

ممکن است سعی کرده باشیم که از مصرف مواد مخدر و یا انجام رفتارهای اجباری دیگر پرهیز کنیم ، و حتی برای مدتی هم بدون اینکه برنامه داشته باشیم ، ولی بعداً به این نتیجه می رسیم که اعتیاد درمان نشده و به تدریج ما را به جای اولمان برمی گرداند . برای کار کردن قدم اول ، ما نیاز داریم که عجز شخصی خودمان را عمیقاً به خودمان ثابت کنیم . 

.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.

 

 
قالب وبلاگ

هاست لينوكس

مرجع راهنمای وبلاگ نویسان

سفارش طراحی اختصاصی قالب وب سايت و قالب وبلاگ

طراحي وب

شارژ ایرانسل

فال حافظ